Emballage

Byggteamet tillverkar alla typer av specialemballage.

Vi uppfyller Jordbruksverkets krav för tillverkning av träemballage enligt ISPM 15.

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer på Jordbruksverket